Χριστάκης Θεοχάρους (Διευθύνων Σύμβουλος)

Ο Χριστάκης Θεοχάρους είναι απόφοιτος του οικονομικού τμήματος του Απεητείου Γυμνασίου Αγρού. Είναι κάτοχος του πιστοποιητικού LCCI HIGHER. Έχει επαγγελματική πείρα σε θέματα Φ.Π.Α., Φόρου Εισοδήματος, Φόρου Κεφαλαιουχικών κερδών, τήρηση λογιστικών βιβλίων, φορολόγηση εργοληπτικών και αναπτυξιακών Εταιρειών και είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

Εργάστηκε στον Ελεγκτικό Οίκο Α. Χρυσάνθου & Σία από το 1980 μέχρι το 2000. Απο το 2001 μέχρι το 2015 διατηρούσε λογιστικό γραφείο και από το 2016 μεταβίβασε τις δραστηριότητες του στον Ελεγκτικό Οίκο CSK Theocharous Audit Ltd στον οποίο είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής του Φορολογικού και Λογιστικού Τμήματος.

 

Κυριακή Θεοχάρους (Διευθυντής Ελεγκτικού Τμήματος)

Η Κυριακή Θεοχάρους είναι απόφοιτος του Grammar School Λευκωσίας. Σπούδασε Λογιστική και Νομικά στο Πανεπιστήμιο του Manchester στην Αγγλία από όπου αποφοίτησε το 2009 και στη συνέχεια εργάστηκε στον ελεγκτικό οίκο KPMG Ltd μέχρι το 2013.  Είναι μέλος του Association of Chartered Accountants από το 2014 καθώς επίσης και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Από το 2016 είναι κάτοχος πιστοποιητικού άσκησης του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος.

Από το 2014 και για δύο συνεχή έτη εργάστηκε στον ελεγκτικό οίκο Σταύρος Κώστα Μιχάλας  & Σία όπου κατείχε τη θέση του επικεφαλή της ελεγκτικής ομάδας του οίκου.

Από το 2016 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας CSK Theocharous Audit Ltd και κατέχει τη θέση του Διευθυντή Ελεγκτικού τμήματος.  Οι αρμοδιότητες της περιλαμβάνουν τη διαχείριση όλου του χαρτοφυλακίου πελατών της εταιρείας στον τομέα του Ελέγχου καθώς και τον χειρισμό του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.